Skip to Content
O nás

Skupina ČEZ patří mezi největší energetická uskupení působících na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Elektromobilitě se systematicky věnujeme od roku 2009. Provozujeme největší síť veřejných dobíjecích stanic po celé České republice.

Elektromobilita je pro nás logicky velké téma a příležitost. Nejenže elektromobily jezdí na elektřinu, kterou vyrábíme, distribuujeme a dodáváme koncovým zákazníkům, ale jejich rozvoj se segmentu energetiky úzce dotýká i v oblasti nabízených technologií a služeb.

Elektromobilitu proto vidíme nikoliv jako ohrožení, ale jako příležitost pro náš budoucí rozvoj.

Věříme, že elektromobilita se postupně stane zcela běžnou součástí silniční dopravy a že počet vozidel s pohonem na elektřinu bude v následujících letech strmě narůstat. Podle oficiálních odhadů může být k roku 2030 v ulicích až čtvrt milionu elektromobilů. Tomu bude odpovídat i poptávka po veřejném dobíjení.

To, že význam elektromobility roste, ilustruje i pozornost, které je jí věnována jak na úrovni EU, tak i v rámci ČR. Strategii v této oblasti definuje Národní akční plán čisté mobility (NAP ČM), který byl nedávno aktualizován a který kromě cílů obsahuje i řadu opatření a nástrojů k jejich naplnění, a to ve všech klíčových segmentech silniční dopravy.

Růst počtu elektromobilů v ulicích indukuje i poptávku po souvisejících produktech službách. Kromě veřejného dobíjení proto Skupina ČEZ nabízí širokou škálu řešení jak pro segment firem, municipalit a větších zákazníků (prostřednictvím ČEZ ESCO), tak i segmentu domácností a maloodběratelů (prostřednictvím ČEZ Prodej).

Nabídka našich řešení, které mají často širší přesah a při jejich dodávce spolupracujeme s řadou partnerů, je dostatečně široká a dokáže uspokojit každého zájemce.

V oblasti elektromobility chceme být na českém trhu klíčovým hráčem s odpovídající nabídkou řešení a služeb pro všechny skupiny zákazníků.

Naše dobíjecí infrastruktura bude postavena na moderních a spolehlivých technologiích, bude v souladu s technologickými trendy a bude zákazníkům nabízet optimální příležitosti pro dobíjení elektromobilů. Chceme být pro zákazníka přirozenou první volbou.