Skip to Content
Dotace EU
Název
 • EV Fast Charging Backbone Network Central Europe
Zdroj financování
 • Kohezní výzva programu Connecting Europe Facility (CEF), části Transport v rámci priority New Technologies and Innovation
Trvání
 • 16.2.2016 (podání žádosti) - 30.9.2019 (ukončení)
Typ projektu
 • Tzv. „pilot and studies“, tj. projekt, kde se kombinuje analytická část (tzv. studie) s pilotní realizací
Cíl projektu
 • Vybudovat základní infrastrukturu na hlavních koridorech TEN-T a data získaná z provozu využít pro budoucí komerční roll-out dobíjecí infrastruktury na tomto území
 • Podpořit rozvoj souvisejících inovativních technologií (akumulace energie, OZE)
 • Podpořit standardizaci v souladu s požadavky směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
 • Posílit synergie mezi sektorem dopravy a energetiky, zejména ve smyslu přípravy na budoucí rozvoj sítě zejména rychlodobíjecích stanic (analýza vlivu na distribuční soustavu, potřeba posílení energetických sítí, optimalizace)
Obsah projektu a hlavní výstupy
Pilot:
 • Výstavba páteřní rychlodobíjecí infrastruktury podél hlavních tahů (sítě TEN-T) v rozsahu 42 DC rychlodobíjecích stanic
 • 1 lokalita kombinující 3 DC rychlodobíjecí stanice, akumulaci energie a FVE
Analytická část / studie:
 • IT back-end systém
 • Návrh produktů a platebních metod
 • Formulace politických doporučení v oblasti regulace
 • Aktualizace business modelu pro rollout sítě stanic
 • Doporučení pro oblast interoperability a roamingu, definice standardů a best practices
 • PR a komunikace, podpora komunikace a spolupráce mezi stakehodlery a širší veřejností
Rozpočet / podpora
 • 2,315 mil. EUR
 • Podpora až 85 %, tj. 1,968 mil. EUR
Název
 • CEZ EV TEN-T Fast Charging Network
Zdroj financování
 • Kohezní výzva programu Connecting Europe Facility (CEF), části Transport v rámci priority New Technologies and Innovation
Trvání
 • 7.2.2017 (podání žádosti)
Typ projektu
 • Tzv. „pilot and studies“, tj. projekt, kde se kombinuje analytická část (tzv. studie) s pilotní realizací
Cíl projektu
 • Posílit infrastrukturu na hlavních koridorech TEN-T a připravit se na komerční rollout
 • Analyzovat možnosti kombinace rychlodobíjení s akumulací a OZE (testovat odlišnou koncepci řešení než v případě předchozího projektu)
 • Podpořit naplňování Národního akčního plánu Čisté mobility a strategie ČR v oblasti podpory rozvoje elektromobility
 • Podpořit regionální rozvoj elektromobility zpracováním analytických podkladů pro kraje v rámci ČR
 • Posílit synergie mezi sektorem dopravy a energetiky, zejména ve smyslu přípravy na budoucí rozvoj sítě zejména rychlodobíjecích stanic (analýza vlivu na distribuční soustavu, potřeba posílení energetických sítí, optimalizace)
Obsah projektu a hlavní výstupy
Pilot:
 • Výstavba páteřní rychlodobíjecí infrastruktury podél hlavních tahů (sítě TEN-T) v rosahu 60 DC rychlodobíjecích stanic
 • 1 lokalita kombinující 3 DC rychlodobíjecí stanice, akumulaci energie a FVE
Analytická část / studie:
 • Rozvoj IT back-end systému
 • Příprava krajských analýz rozvoje elektromobility
 • Formulace politických doporučení v oblasti regulace
 • Aktualizace business modelu pro rollout sítě stanic
 • PR a komunikace, podpora komunikace a spolupráce mezi stakehodlery a širší veřejností
Rozpočet / podpora
 • 2,937 mil. EUR
 • Podpora až 85%, tj. 2,496 mil. EUR
Název
 • Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ
Zdroj financování
 • Operační program Doprava (Fond soudržnosti)
Doba realizace projektu
 • 1.7.2019 – 28.2.2023
Cíl projektu
 • Podpořit dostupnost infrastruktury pro alternativní paliva na území ČR v souladu s cíli Národního akčního plánu čisté mobility
Obsah projektu
 • V souladu s požadavky OPD vybudování 125 DC rychlodobíjecích stanic s výstupem 50 kW DC a 22 kW AC
 • Stanice budou umístěny na území ČR v 50 oblastech definovaných výzvou OPD
Rozpočet / podpora
 • Celkové způsobilé výdaje 129,2 mil. Kč
 • Podpora 60% až 77,5 mil. Kč
Název projektu
 • Doplňková síť dobíjecích stanic ČEZ a.s.
Číslo projektu
 • CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_067/0000376
Zdroj financování
 • Operační program Doprava
Termín ukončení projektu
 • 31.12.2022
Cíl projektu
 • Podpořit infrastrukturu pro alternativní paliva, a to v podobě vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon v silniční dopravě
Obsah projektu
 • Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro elektromobily v podobě zahuštění sítě běžných dobíjecích stanic. Projekt zahrnuje celkem 63 ks běžných dobíjecích stanic s minimálním výstupním výkonem na jednu zásuvku 11kW (přičemž každá DS má 2 zásuvky). Dobíjecí stanice budou rozmístěny napříč celým územím ČR.
Způsobilé výdaje projektu
 • 51 371 650,- Kč
Výše podpory
 • 35 960 155,- Kč (70 %)
Název projektu
 • Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ II
Číslo projektu
 • CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_070/0000495
Zdroj financování
 • Operační program Doprava
Termín ukončení projektu
 • 31.12.2023
Cíl projektu
 • Podpořit infrastrukturu pro alternativní paliva, a to v podobě vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon v silniční dopravě.
Obsah projektu
 • Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro elektromobily v podobě části páteřní sítě veřejně přístupných rychlodobíjecích stanic. Projekt zahrnuje celkem 125 ks rychlodobíjecích stanic, z toho 110 stanic s výkonem 50 kW na DC části a 22 kW na AC části a 15 stanic s výkonem minimálně 150 kW (DC část) a 22 kW (AC část). Rozmístění dobíjecích stanic bude v souladu s definovanými oblastmi výzvy č. 70.
Způsobilé výdaje projektu
 • 139 374 470,00,- Kč
Výše podpory
 • 62 718 511,50 Kč (45 %)
Název projektu
 • Doplňková síť dobíjecích stanic ČEZ II
Číslo projektu
 • CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000526
Zdroj financování
 • Operační program Doprava

Projekt je spolufinancován z fondu EU

Termín ukončení projektu
 • 31.3.2023
Cíl projektu
 • Cílem projektu je zahuštění sítě dobíjecích stanic v počtu 51 ks dobíjecích, čímž dojde k významnému podpoření rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva.
Obsah projektu
 • Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro elektromobily v podobě zahuštění sítě dobíjecích stanic s běžným i vysoce výkonným bodem. Projekt zahrnuje celkem 51 dobíjecích stanic s konektorem o výkonu 50 kW a AC konektorem o výkonu 22 kW. Dobíjecí stanice budou rozmístěny napříč celým územím ČR a každá z nich umožní současné nabíjení dvou vozidel.
Způsobilé výdaje projektu
 • 15 300 000,00,- Kč
Výše podpory
 • 10 710 000,00 Kč (70 %)